La Passió de Sant Fructuós

El 20 de gener de 1990, vigília de la festivitat de Sant Fructuós, bisbe, i sant Auguri i sant Eulogi, diaques, es va representar per primera vegada La Passió de Sant Fructuós, a la Catedral de Tarragona. Al juny del mateix any es va representar a l’amfiteatre de Tarragona. Va tornar a l’amfiteatre el 1992 i a partir de l’any 1998 s’ha realitzat amb caràcter bianual i en el mateix amfiteatre, on va tenir lloc el martiri. El projecte teatral ha contribuït de manera efectiva a redimensionar socialment el gran patrimoni que representa la Passio Fructuosi, text de fa més de disset segles que guarda la memòria del martiri del bisbe de Tàrraco, Fructuós, i els seus diaques Auguri i Eulogi executats a l’amfiteatre de Tarragona el 21 de gener de l’any 259.